Сучасний урок як ресурсний центр розвитку особистості (початкова школа)

Учителю, будь сонцем, що випромінює людське тепло,

і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів,

сій знання не лише в пам’яті й  свідомості твоїх учнів,

а передусім у їхніх душах і серцях.

Ш. Амонашвілі

 

Відомим є той факт, що педагогічна діяльність може здійснюватися в різних формах, серед яких особливе місце відводиться уроку (занняттю).

Пройшовши випробування протягом кількох століть, урок і сьогодні не втрачає своєї унікальності і неповторності. 

Урок залишається основною дидактичною формою навчання, яка поєднує індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної діяльності учнів однакового віку обох статей з приблизно однаковим інтелектуальним розвитком.

Сучасний урок  - це передусім такий урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового росту, глибокого і свідомого засвоєння знань, для формування її моральних основ.

Сучасний урок – це єдність навчання, виховання і розвитку. Загальною функцією уроку є формування й розвиток особистості школяра на основі розвивального і виховуючого навчання.